Giải Tiếng Anh lớp 2 mới

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 mới bao gồm tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit starter: Hello!

Unit 1: What's this?

Unit 2: Playtime!

Unit 3: This is my nose!

Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Unit 4: He's hero!

Unit 5: Where's the ball?

Unit 6: Billy's teddy bear!

Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Unit 7: Are these his pants?

Unit 8: Where's Grandma?

Unit 9: Lunchtime!

Review 3- Family & Friends Special Edittion Grade 2

Unit 10: A new friend!

Unit 11: I like monkeys!

Unit 12. Dinnertime!

Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Picture Dictionary - Family & Friends Special Edittion Grade 2