Giải Công nghệ 6

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Công nghệ lớp 6. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa Công nghệ lớp 6. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

CHƯƠNG I. MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH

CHƯƠNG II .TRANG TRÍ NHÀ Ở

 CHƯƠNG III. NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VI. THU,CHI TRONG GIA ĐÌNH