Giải Toán lớp 6

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Toán lớp 6, loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Số học, Hình học học kì 1 và học kì 2 bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 6 Tập 1 và Tập 2. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

  • Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG II. GÓC

Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

  • Đề ôn tập học kì 2 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 2 của các trường có lời giải – Mới nhất