Trắc nghiệm Toán 11

Bài tập toán 11 trắc nghiệm theo từng bài, từng chuyên đề, dạng bài, đủ học kì 1, 2 có đáp án, lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: "trắc nghiệm toán 11 xemloigiai.net"
110 bài tập Vận chuyển các chất trong cây mức độ dễ
50 bài tập khoảng cách vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập khoảng cách thông hiểu
50 bài tập khoảng cách nhận biết
30 bài tập hai mặt phẳng vuông góc mức độ vận dụng cao
50 bài tập hai mặt phẳng vuông góc mức độ vận dụng
50 bài tập hai mặt phẳng vuông góc mức độ nhận biết, thông hiểu
50 bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mức độ thông hiểu
50 bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mức độ nhận biết
65 bài tập hai đường thẳng vuông góc mức độ nhận biết, thông hiểu
50 bài tập vecto trong không gian
50 bài tập hai mặt phẳng song song mức độ vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập hai mặt phẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu
45 bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ thông hiểu
35 bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng mức độ nhận biết
50 bài tập hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu - Phần 2
50 bài tập hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song mức độ nhận biết, thông hiểu - Phần 1
̉̉60 bài tập đại cương về đường thẳng và mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao
60 bài tập đại cương về đường thẳng và mặt phẳng mức độ nhận biết, thông hiểu
120 bài tập phép vị tự
120 bài tập phép quay
120 bài tập phép đối xứng tâm
120 bài tập phép đối xứng trục
120 bài tập phép tịnh tiến
60 bài tập đạo hàm cấp cao
60 bài tập tiếp tuyên của đồ thị hàm số
60 bài tập đạo hàm của hàm số lượng giác
60 bài tập tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm mức độ nhận biết, thông hiểu
60 bài tập tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm mức độ vận dụng, vận dụng cao
60 bài tập định nghĩa đạo hàm
120 bài tập hàm số liên tục
65 bài tập giới hạn của hàm số
50 bài tập trắc nghiệm giới hạn dãy số
105 bài tập phương pháp quy nạp toán học
60 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng cao
100 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng
100 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ nhận biết, thông hiểu
110 bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton mức độ nhận biết, thông hiểu
100 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ vận dụng, vận dụng cao
100 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ thông hiểu
100 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết
50 bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ nhận biết, thông hiểu
50 bài tập trắc nghiệm một số phương trình lượng giác thường gặp mức độ vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập trắc nghiệm một số phương trình lượng giác thường gặp mức độ nhận biết, thông hiểu
50 bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác cơ bản mức độ vận dụng, vận dụng cao
50 bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác cơ bản mức độ nhận biết, thông hiểu
105 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác mức độ vận dụng, vận dụng cao
105 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác mức độ nhận biết, thông hiểu