Đề thi Lịch sử 9

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 9 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sử năm 2020 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sử năm 2020 Hưng Yên (đề chính thức)
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề thi học kì 2 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Tân Túc có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Ninh Phước có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Phong Phú có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT Châu Thành có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân có lời giải
Đề thi kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 sở GDĐT Vĩnh Phúc có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải