Giải môn Công nghệ 9

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Công nghệ 9. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Công nghệ 9. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

QUYỂN 1. CẮT MAY - CÔNG NGHỆ 9

QUYỂN 2. NẤU ĂN

QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

QUYỂN 4. LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

QUYỂN 5. SỬA CHỮA XE ĐẠP