Giải môn Sinh 11

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Sinh 11. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Sinh 11. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

B - Cảm ứng ở động vật

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 11

  • Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11

A - Sinh sản ở thực vật

B - Sinh sản ở động vật

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 11

  • Đề ôn tập học kì 2 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 2 của các trường có lời giải – Mới nhất