Văn mẫu lớp 8

Xemloigiai.net hướng dẫn chi các bài tập làm văn lớp 8, loạt bài Tuyển tập các bài văn hay và văn mẫu lớp 8 được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình học Ngữ văn 8 gồm các phần: Văn thuyết minh, Văn nghị luận, Văn biểu cảm, Văn phân tích và phát biểu cảm nghĩ.

Các dạng đề về tác phẩm văn học

Văn tự sự

Nghị luận xã hội

Văn thuyết minh

Các bài tập làm văn

  • Viết bài tập làm văn số 1
  • Viết bài tập làm văn số 2
  • Viết bài tập làm văn số 3
  • Viết bài tập làm văn số 5
  • Viết bài tập làm văn số 6
  • Viết bài tập làm văn số 7