Giải Tiếng Anh 11 (mới)

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 11. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 gồm:Getting Started, Language, Skills: Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication and Culture, Looking Back, Project. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

TIẾNG ANH 11 MỚI TẬP 1

Unit 1: The Generation Gap - Khoảng cách thế hệ

Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ

Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập

Review 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Unit 5: Being Part Of Asean - Là một thành viên của ASEAN

Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 - có lời giải

 • Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 11 mới

Đề cương ôn tập học kì 1

 • Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 11 mới
 • Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 11 mới

Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

 • Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020- 2021 trường THPT Mỹ Đức A
 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2019 - 2020 Sở GD-ĐT Bắc Ninh

TIẾNG ANH 11 MỚI TẬP 2

Unit 6: Global Warming - Sự nóng lên toàn cầu

Unit 7: Further Education - Giáo dục đại học

Unit 8: Our World Heritage Sites - Những di sản thế giới

Review 3 - SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 9: Cities Of The Future - Các thành phố trong tương lai

Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity - Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng lớp 11 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 11 thí điểm

Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 - có lời giải

 • Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới
 • Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 11 mới