Giải môn Sinh học lớp 6

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Sinh học lớp 6. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Sinh học lớp 6. Bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

MỞ ĐẦU SINH HỌC

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG II. RỄ

CHƯƠNG III. THÂN

CHƯƠNG IV. LÁ

CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 6

  • Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

CHƯƠNG X. VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 6

  • Đề ôn tập học kì 2 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 2 của các trường có lời giải – Mới nhất