Giải môn Giáo dục Công dân 9

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn GIáo dục Công dân 9. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Giáo dục Công dân 9. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

Bài 1: Chí công vô tư - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 2: Tự chủ - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 3: Dân chủ và kỷ luật - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 4: Bảo vệ hòa bình - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 6: Hợp tác cùng phát triển - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 8: Năng động, sáng tạo - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật - Giáo dục công dân lớp 9