Trắc nghiệm Lịch Sử 12

Bài tập Lịch Sử 12 trắc nghiệm theo từng bài, từng chuyên đề, dạng bài, đủ học kì 1, 2 có đáp án, lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: "trắc nghiệm Lịch Sử 12 xemloigiai.net"
101 bài tập Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ khó
201 bài tập Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) mức độ khó
201 bài tập Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) mức độ dễ
201 bài tập Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)
201 bài tập Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) mức độ khó
201 bài tập Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) mức độ dễ
201 bài tập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 mức độ khó
201 bài tập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 mức độ dễ
301 bài tập Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời mức độ khó
301 bài tập Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời mức độ dễ
201 bài tập Phong trào dân chủ 1936 - 1939
201 bài tập Phong trào cách mạng 1930 - 1935 mức độ khó
201 bài tập Phong trào cách mạng 1930 - 1935 mức độ khó
201 bài tập Phong trào cách mạng 1930 - 1935 mức độ dễ
301 bài tập Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 mức độ khó
301 bài tập Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 mức độ dễ
301 bài tập Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mức độ khó
301 bài tập Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mức độ dễ
301 bài tập Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mức độ khó
301 bài tập Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mức độ dễ
101 bài tập Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 mức độ khó
101 bài tập Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 mức độ dễ
201 bài tập Cách mạng Khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX mức độ khó
201 bài tập Cách mạng Khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX mức độ dễ
201 bài tập Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh mức độ khó
201 bài tập Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh mức độ dễ
151 bài tập Nhật Bản mức độ khó
151 bài tập Nhật Bản mức độ dễ
151 bài tập Tây Âu mức độ khó
151 bài tập Tây Âu mức độ dễ
151 bài tập Nước Mĩ mức độ khó
151 bài tập Nước Mĩ mức độ dễ
151 bài tập Các nước châu Phi và Mĩ Latinh mức độ khó
151 bài tập Các nước châu Phi và Mĩ Latinh mức độ dễ
201 bài tập Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ mức độ khó
151 bài tập Các nước Đông Bắc Á mức độ dễ
151 bài tập Các nước Đông Bắc Á mức độ khó
201 bài tập Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ mức độ dễ
201 bài tập Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) mức độ khó
201 bài tập Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) mức độ dễ
201 bài tập Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) mức độ khó
201 bài tập Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) mức độ dễ