Đề thi Hóa học 9

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Hóa học 9 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (đề chính thức)
Xem lời giải và đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10, môn Hóa, năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng (đề chính thức)
Đề thi kì 1 có đáp án - Đề 9 - Môn Hóa 11
Đề thi Học kì 2 - Đề 12 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 11 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 10 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 9 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 8 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 7 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 6 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 5 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 4 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 3 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Đề 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Sở GD-DT Bến Tre - Năm 2019-2020
Đề thi Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Phòng giáo dục Thị xã Bến Cát - Năm 2019-2020
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 11 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 10 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 9 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 8 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 7 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 6 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 5 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 4 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 3 - Chương 5 - Học kì 3 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 2 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 1 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 5 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 4 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 3 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 2 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 1 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 4 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - PGD Giá Rai - Năm 2019 - 2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Trường THCS Bình Chiểu - Năm 2019 - 2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - PGD Hóc Môn - Năm 2019 -2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Trường THCS TRần Quốc Toản - Năm 2019 - 2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Năm 2019 - 2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - PGD Quận 2 - Năm 2019 -2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Sở Giáo dục Vĩnh Phúc - Năm 2019 - 2020
Đề thi Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9 - Trường THCS An Lạc - Năm 2019 -2020
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 12 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 11 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 10 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 9 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 8 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 7 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 Tiết ) có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Hoá Học - Lớp 9