Giải Tiếng Anh 6 mới

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 mới. Gồm tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look....

TIẾNG ANH 6 MỚI - TẬP 1

Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi

Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi

Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Tiếng Anh 6 Mới

Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nhiên thế giới

Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi

Review 2 (Units 4 - 5 - 6) - Tiếng Anh 6 mới

Đề kiểm tra 15p học kì 1 - có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 - có lời giải

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 1

 • Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới
 • Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới

Đề kiểm tra học kì 1 – Có đáp án và lời giải

 • Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới
 • Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới

TẬP 2 - TIẾNG ANH 6 MỚI

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi

Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới

Review 3 (Units 7 - 8 - 9) - Tiếng Anh 6 mới

Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tương lai

Unit 11: Our greener world - Thế giới xanh

Unit 12: Robots - Người máy

Review 4 (Units 10 - 11 - 12) - Tiếng Anh 6 mới

Câu hỏi tự luyện Tiếng Anh lớp 6 mới

Đề kiểm tra giữa kì 2 - có lời giải