Đề thi Toán 7

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn toán lớp 7 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 7 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 5 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 6 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 7 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 8 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 10 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 11 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 13 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 14 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 15 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 16 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Thanh Trì - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Công Trứ - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Đống Đa - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 trường THCS Dịch Vọng - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Xuyên - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Phú Nhuận - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Hóc Môn - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 PGD Tân Phú - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Thạch Thất - Toán 7
Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 2 - Đề 1 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 2 - Đề 2 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 2 - Đề 3 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 2 - Đề 5 - Toán 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 2 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 1 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 2 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 3 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 5 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 6 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 2 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 4 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 1 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 2 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 3 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 4 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 5 - Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 2 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 4 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 1 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 2 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 3 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 4 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 5 - Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 2 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 4 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 1 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 2 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút - Đề 3 - Chương 3 – Hình học 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 1 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 2 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 3 - Toán 7
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 4 - Toán 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 2 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Đại Số - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 7 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 9 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 9 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 9 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 10 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 10 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 11 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 11 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 11 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 12 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 12 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 12 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 8 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 8 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 8 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 8 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 8 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 6 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 5 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Bài 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Bài 1 - Đại số 7