Đề thi Sinh học 8

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn Sinh học 8 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 8 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Gia Tấn có lời giải
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng GDĐT huyện Bình Xuyên có lời giải
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Thị Trấn - Tứ Kỳ có lời giải
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - TP Hồ Chí Minh có lời giải
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Tái Sơn có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 11 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 10 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 10 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 11 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Xem lời giải và đáp án chi tiết cho Đề số 18 Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) Sinh học 8
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8 có lời giải 
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 1 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 1 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8