Giải Công nghệ lớp 8

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác các bài tập, kiểm tra môn Công nghệ lớp 8. Trả lời các câu hỏi mỗi bài học, gợi ý, lập dàn bài, giải bài tập trong sách giáo khoa Công nghệ lớp 8. Biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ