Giải Tiếng Anh 11

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác môn Tiếng Anh lớp 11. Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 được trình bày theo các phần: Listening, Reading, Writing, Language Focus và Test Yourself bám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 11 giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 11 hơn.

Unit 1: Friendship - Tình bạn

Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân

Unit 3: A Party - Một bữa tiệc

Unit 4: Volunteer Work - Công việc Tình Nguyện

Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ

Unit 6: Competitions - Những cuộc thi

Unit 7: World Population - Dân số thế giới

Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

Unit 9: The Post Office - Bưu điện

Unit 10: Nature In Danger - Thiên nhiên đang lâm nguy

Unit 11: Sources Of Energy - Các nguồn năng lượng

Unit 12: The Asian Games - Đại hội thể thao Châu Á

Unit 13: Hobbies - Sở thích

Unit 14: Recreation - Sự giải trí

Unit 15: Space Conquest - Cuộc chinh phục không gian

Unit 16: The Wonders Of The World - Các kì quan của thế giới