Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Xemloigiai.net hướng dẫn chi tiết các bạn phần lí thuyết và bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới và Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới gồm các bài soạn Tiếng Anh 9 mới theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới.

TIẾNG ANH 9 MỚI - TẬP 1

Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương

Unit 2: City Life - Cuộc sống thành thị

Unit 3: Teen Stress And Pressure - Áp lực tuổi dậy thì

Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life In The Past - Cuộc sống ngày xưa

Unit 5: Wonders Of Viet Nam - Kì quan của Việt Nam

Unit 6: Viet Nam: Then And Now - Việt Nam: ngày xưa và bây giờ

Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới

Đề kiểm tra 15p kì 1 – Có đáp án và lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 - có lời giải

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 1

 • Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 9 mới
 • Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 9 mới

Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

 • Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới
 • Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 9 mới

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021 Sở GD-ĐT Lạng Sơn
 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021 Sở GD-ĐT An Giang
 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu
 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD-ĐT Bến Tre

TIẾNG ANH 9 MỚI - TẬP 2

Unit 7: Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống

Unit 8: Tourism - Du lịch

Unit 9: English In The World - Tiếng Anh trên thế giới

Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 10: Space Travel - Du hành không gian

Unit 11: Changing Roles In Society - Thay đổi vai trò trong xã hội

Unit 12: My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của tôi

Review 4 (Units 10 -11 -12) SGK Tiếng Anh 9 mới

Câu hỏi tự luyện Tiếng Anh lớp 9 mới

Đề kiểm tra giữa kì 2 - có lời giải