Soạn Tiếng việt lớp 2

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác môn học Soạn Tiếng việt lớp 2: gồm các bài soạn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết và bám sát các câu hỏi trong SGK Tiếng việt lớp 2. xemloigiai.net chắc chắn rằng các bạn sẽ thích thú với bộ Soạn Tiếng việt lớp 2 này.

Tuần 1. Em là học sinh

Tuần 2. Em là học sinh

Tuần 3. Bạn bè

Tuần 4. Bạn bè

Tuần 5. Trường học

Tuần 6. Trường học

Tuần 7. Thầy cô

Tuần 8. Thầy cô

Tuần 9. Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10. Ông bà

Tuần 11. Ông bà

Tuần 12. Cha mẹ

Tuần 13. Cha mẹ

Tuần 14. Anh em

Tuần 15. Anh em

Tuần 16. Bạn trong nhà

Tuần 17. Bạn trong nhà

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I

Tuần 19. Bốn mùa

Tuần 20. Bốn mùa

Tuần 21. Chim chóc

Tuần 22. Chim chóc

Tuần 23. Muông thú

Tuần 24. Muông thú

Tuần 25. Sông biển

Tuần 26. Sông biển

Tuần 27. Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28. Cây cối

Tuần 29. Cây cối

Tuần 30. Bác Hồ

Tuần 31. Bác Hồ

Tuần 32. Nhân dân

Tuần 33. Nhân dân

Tuần 34. Nhân dân

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II