Giải môn Tiếng Anh 12 mới

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác Tiếng Anh lớp 12 mới xemloigiai.net hướng dẫn các bạn loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới được trình bày theo các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới.

TIẾNG ANH 12 MỚI TẬP 1

Unit 1: Life Stories - Câu chuyện cuộc đời

Unit 2: Urbanisation - Đô thị hóa

Unit 3: The Green Movement - Phong trào xanh

Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Tiếng Anh 12 Mới

Unit 4: The Mass Media - Truyền thông đa phương tiện

Unit 5: Cultural Identity - Bản sắc văn hóa

Review 2 (Units 4 - 5)

Đề kiểm tra giữa kì 1 - có lời giải

TIẾNG ANH 12 MỚI TẬP 2

Unit 6: Endangered Species - Các loài sắp tuyệt chủng

Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

Unit 8: The World Of Work - Thế giới của công việc

Review 3 (Units 6 - 7 - 8)

Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp

Unit 10: Lifelong Learning - Học suốt đời

Review 4 (Units 9 - 10)

Tổng hợp từ vựng lớp 12 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 12 thí điểm

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề cương ôn tập học kì 1

 • Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 12 mới
 • Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 12 mới

Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

 • Đề số 3 - Đề kiểm tra cuối kì 1- Tiếng Anh 12 mới
 • Đề số 1 - Đề kiểm tra cuối kì 1- Tiếng Anh 12 mới
 • Đề số 2 - Đề kiểm tra cuối kì 1- Tiếng Anh 12 mới

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm 2020 - 2021 Sở GD-ĐT Lạng Sơn

Câu hỏi tự luyện Tiếng Anh lớp 12 mới

Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 - có lời giải

 • Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 12 mới
 • Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 12 mới
 • Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 12 mới
 • Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 12 mới
 • Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 - Tiếng Anh 12 mới