Đề thi Vật lý 9

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Vật lý 9 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề thi vào lớp 10, năm học 2020 - 2021, môn Văn (Chuyên) của THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu (đề chính thức)
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 1 - Môn Vật lí 9
Đề cương ôn tập học kì 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 Phòng GD - ĐT Thành Phố Huế - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 PGD huyện Ninh Phước - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 PGD quận 8 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bắc Ninh - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 PGD quận 6 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 PGD Hóc Môn - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 PGD Châu Thành - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 PGD Phú Nhuận - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 5 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 4 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 15 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 14 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 13 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 9 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 20 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 19 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 18 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 16 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 15 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 14 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 13 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương III - Hình học - Toán 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Môn Vật lí 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 1 - Môn Vật lí 9