Giải Tiếng Anh lớp 9

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác Tiếng Anh lớp 9. Giải bài tập Tiếng Anh 9 gồm các bài soạn Tiếng Anh 9 theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: A, B, C và Grammar Practice bám sát nội dung Tiếng Anh 9.

Unit 1: A Visit From A Pen Pal - Cuộc thăm của bạn tâm thư

Unit 2: Clothing - Quần áo

Unit 3: A Trip To The Countryside - Một chuyến về quê

Unit 4: Learning A New Language - Học một ngoại ngữ

Unit 5: The Media - Phương tiện truyền thông

Unit 6: The Environment - Môi trường

Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai

Unit 10: Life On Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác