Đề thi Lịch Sử 8

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn Lịch Sử 8 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 8 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 10 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 9 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 8 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 7 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 6 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 5 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 4 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 3 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 2 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) có đáp án - Đề số 1 - Lịch sử 8
Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Gia Tân
Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Nghĩa Tân
Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT huyện Tứ Kì
Giải đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 THCS Lương Thế Vinh
Giải đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Phú
Giải đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 quận Tân Phú
Giải đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) có đáp án - Đề số 6 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) có đáp án - Đề số 5 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) có đáp án - Đề số 4 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) có đáp án - Đề số 3 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) có đáp án - Đề số 2 - Lịch sử 8
Đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) có đáp án - Đề số 1 - Lịch sử 8