Đề thi Ngữ Văn 9

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 9 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Quảng Ngãi (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2019 - 2020 sở GD&ĐT Phú Yên (Đề chính thức)
Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2020 Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn - Năm 2020 - 2021 trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM (Hệ Chuyên) - Đề chính thức
Đề thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 - 2021, chuyên Văn - Thái Bình (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn THPT Chuyên KHXH&NV Hà Nội - Năm học 2020-2021 (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Năm 2020 - 2021 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 - Năm 2020 - 2021 môn Ngữ văn Chuyên Hà Nam (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 - Năm 2020 - 2020 môn Ngữ văn - Trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM (Không chuyên) - Đề chính thức
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - Môn Ngữ Văn - Năm 2020 - TP HCM
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - Môn Ngữ Văn - Năm 2020 - Tỉnh Bắc Giang
Đề thi chính thức tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - Môn Ngữ Văn - Năm 2020 - Tỉnh Long An
Đề thi chính thức tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - Môn Ngữ Văn - Năm 2020 - Tỉnh Hải Phòng
Đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2020
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Bình Phước (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Bến Tre (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn- năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Bình Định (Đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Năm 2020 - 2021 trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Năm 2020 - 2021 - Trường THPT trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Hà Nội (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Năm 2020 - 2021 - Trường THPT trường THPT Chuyên Thái Bình (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 chuyên Văn năm 2020 Chuyên Trần Hưng Đạo (đề chính thức)
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Năm 2020 - 2021 - Trường THPT Chuyên Lâm Đồng (đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Bạc Liêu(Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Bình Dương (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Khánh Hòa (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Kiên Giang (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Quảng Ninh (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn- năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn- năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng (Đề chính thức)
Xem lời giải và đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10, môn Văn, năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Lai Châu (đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 có đáp án - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Hưng Yên (Đề chính thức)
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - môn Văn - năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (Đề chính thức)
Đề thi kì 2 có đáp án - Đề 6 - Môn Ngữ văn 10
Đề thi vào lớp 10 - Đề 74 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 73 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 72 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 71 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 70 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 69 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 68 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 66 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 64 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 65 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 63 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 62 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 61 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 60 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 59 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 57 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 58 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 56 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 55 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 54 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 53 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 52 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 51 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 49 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 50 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 48 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 47 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 46 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 45 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 43 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 42 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 41 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 40 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 39 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 38 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 37 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 36 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 35 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 33 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 34 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 32 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 31 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 30 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 29 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 27 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 28 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 26 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 25 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 24 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 23 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 22 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 21 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 20 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 19 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 18 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 17 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 16 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 15 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 14 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 13 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 12 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 11 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 10 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 9 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 8 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 7 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 6 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 4 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 5 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 3 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi vào lớp 10 - Đề 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Nam Từ Liêm - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Bắc Từ Liêm - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Hai Bà Trưng - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 huyện Bình Chánh - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Hoàng Mai - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 huyện Đông Anh - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Đống Đa - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Thanh Xuân - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Long Biên - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Hoàn Kiếm - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Cầu Giấy - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận 10 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 huyện Thanh Trì - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Hà Đông - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 huyện Củ Chi - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 8 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 7 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 6 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 5 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 4 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 3 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 2 có đáp án - Đề 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 9 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 1- Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Tân Bình - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận 7 - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 huyện Tân Châu - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 quận Bình Tân - Môn Ngữ văn 9
Đề thi kì 1 có đáp án - Năm 2019 - 2020 Bạc Liêu - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 3 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 4 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 5 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 6 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 7 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 8 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 10 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 11 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 12 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 13 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 14 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 15 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 16 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 17 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 18 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 19 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 20 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án - Đề 21 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 4 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 6 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 7 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 8 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 9 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 10 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 11 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 12 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 13 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 14 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 15 - Học kì 2 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 9 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 8 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 17 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 16 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 15 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 14 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 13 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 11 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 12 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 10 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 9 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 8 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 7 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 6 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 5 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 4 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 2 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 1 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm 15 phút có đáp án - Đề 6 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra có đáp án - Đề 3 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm 15 phút có đáp án - Đề 2 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Học kì 1 - Môn Ngữ văn 9