Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

Xemloigiai.net hướng dẫn giải chi tiết, nhanh và chính xác Soạn bài Tiếng Việt lớp 4: gồm các bài soạn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết và bám sát các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt lớp 4

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Tuần 5. Măng mọc thẳng

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I

Tuần 11. Có chí thì nên

Tuần 12. Có chí thì nên

Tuần 13. Có chí thì nên

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Tuần 16. Tiếng sáo diều

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Tuần 20. Người ta là hoa đất

Tuần 21. Người ta là hoa đất

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 25. Những người quả cảm

Tuần 26. Những người quả cảm

Tuần 27. Những người quả cảm

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29. Khám phá thế giới

Tuần 30. Khám phá thế giới

Tuần 31. Khám phá thế giới

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II